Documents


The South African Veterinary Strategy:

vet-strategy-final-signed

veterinary-strategy-proposed-plans

 

The National Animal Health Forum Constitution:

animal-health-forum-constitution-12-march-2015

 

The National Animal Health Forum Monthly Industry Reports:

NAHF Industry Report 1

NAHF Industry Report 2

NAHF Industry Report 3

NAHF Industry Report 5

 

The Vendor Declarations:

VERKOPERSVERKLARING OJD (Opgedateer Maart 2017)

Die gevaar om Beesbrusellose (BBR) deur vendusies en skoue te versprei

Danger of spreading Bovine Brucellosis

 

The Disease Reporting Form:

form-Monthly-disease-report-form-2017-1

 

The Acts and Regulations:

Animal Health:

http://www.daff.gov.za/daffweb3/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-Safety/Animal-Health/disease-control/legislation

Animal Production:

http://www.daff.gov.za/daffweb3/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-Safety/Animal-Production/Services/Legislation

Veterinary Public Health:

http://www.daff.gov.za/daffweb3/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-Safety/Veterinary-Public-Health/Veterinary-Public-Health/Legislation