Antibiotic Resistance-Antibiotika Weerstand-Dr Faffa Malan-2016-11-29


Antimicrobial resistance (antibiotic resistance (AR) is a huge problem which should be addressed by all human beings on earth as it affects each one of us! Get to know the problem, how it affects you personally and what you personally can do to curb antimicrobial resistance. Any small action will help!

Antimikrobiese weerstand (antibiotikaweerstand) (AW) is ‘n groot probleem wat deur alle mense op aarde aangespreek moet word want dit raak ieder en ‘n elk! Kom op hoogte van die probleem, hoe dit jou persoonlik raak en wat jy persoonlik kan doen om antibiotikaweerstand teen te werk. Elke klein aksie van jou kant af sal helpl

http://landbou.com/kundiges/vra-vir-faffa/antibiotikaweerstand-verstandige-gebruik-van-antibiotika/

http://landbou.com/kundiges/vra-vir-faffa/antibiotikaweerstand-wat-die-landbousektor-kan-doen/