Press Release-Export of livestock by ship : RMIF-2020-06-29


Hereto please find a press release by die RMIF regarding the export of livestock by ship:

RMIF – live exports 2

Vind asb hier vir u inligting ‘n nuusvrystelling deur die RMIF rakende die uitvoere van lewendehawe per skip:

RMIF – Uitvoere 2