SURVEY: National Disaster Declaration – tropical storm Eloise | OPNAME: Nasionale Rampverklaring – Tropiese storm Eloise


Dear Provincial Affiliations and Commodity Organisations

 

We wish to conduct a survey to determine the extent of the damages caused by the strong winds and floods due to tropical storm Eloise and summer seasonal rains during the past couple of weeks. Since a national disaster was declared on 12 February 2021, national resources will be mobilized to assist affected and vulnerable communities with aid. Agri SA will approach the National Disaster Management Centre to submit a report of the extent of damages caused in the agricultural sector.

 

Kindly complete the following survey https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ApnY5svO7020f12LlC-ScMosILclx4JDmxis9kg4WTxUMzJVMlJFUFNBOUpHQUpDWExTODFCU05RUi4u  before close of business on 24 February 2021.

 

Should you wish to submit your own report you can forward same to andrea@agrisa.co.za


Geagte Provinsiale Affiliasies en Bedryfsorganisasies

 

Ons wil graag ‘n opname doen om vas te stel wat die omvang van die skade is wat die afgelope paar weke deur sterk wind en vloede weens die tropiese storm Eloise en somer reënval veroorsaak is. Aangesien ‘n nasionale ramp op 12 Februarie 2021 verklaar is, sal nasionale hulpbronne gemobiliseer word om geaffekteerde en kwesbare gemeenskappe met hulp by te staan. Agri SA sal die Nasionale Ramphulp Sentrum nader om ‘n verslag in te dien oor die omvang van die skade wat in die landbousektor aangerig is.

 

Voltooi asseblief die volgende opname https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ApnY5svO7020f12LlC-ScMosILclx4JDmxis9kg4WTxUMzJVMlJFUFNBOUpHQUpDWExTODFCU05RUi4u  voor die sluit van die besigheid op 24 Februarie 2021.

 

Indien u, u eie verslag wil indien, kan u dit aan andrea@agrisa.co.za stuur.