VACCINATE AGAINST RIFT VALLEY FEVER | ENT IN TEEN SLENKDALKOORS – NAHF & AFRIVET


There is no need to describe the seriousness of the disease Rift Valley fever (RVF). Most stock owners (yes, we speak about all stock owners as the RVF-virus is reasonably indiscriminate as to what species are affected although to differing degrees). While sheep are the main sufferers, goats, cattle, and even buffalo may be affected. Worst of all, RVF is a zoonosis, meaning people can become infected, mainly by handling sick or dead animals. We suffered the loss of a young State Veterinarian in the Eastern Cape from the disease a few years ago. All this said it is a very serious and consequently a Notifiable disease.

The last case was reported during May 2018, in Jacobsdal, Free State Province.

For the past number of months, we have seen good news from Colombia University’s El Nino, LA Nina Southern Oscillation (ENSO) forecast, where they predict a strong La Nina phenomenon through our rainy season and a neutral sea temperature during our coming winter. We have already experienced the joys of good rains, almost countrywide, with the Free State particularly wet and lush. These conditions are ideal for flooding and the formation of pans of water in which the Aedes mosquitoes responsible as reservoirs of and transmission of the RVF virus breed and multiply.

The only ways to prevent the disease from spreading and infecting livestock are to vaccinate our livestock and to prevent mosquito bites, using products that are registered for the control of mosquitoes (usually deltamethrin-containing dips, sprays, and pour-ons). Clearly, annual vaccination against the disease is the most effective and easiest route. Onderstepoort Biological products produce, currently 2 vaccines, viz.

  1. OBP Live RVF vaccine containing the Smithburn strain. Although it is believed that this vaccine gives protection of longer duration it is still recommended that all animals should be vaccinated annually. This vaccine should, however, not be used in pregnant animals.

  2. OBP killed RVF vaccine, which needs annual vaccination and is safe to use in pregnant animals. It, however, requires 2 initial doses 6 weeks apart making it more expensive and labor-intensive to administer.

Ideally, vaccination should have already been carried out in early spring, but it is not yet too late. Time is now, however of the essence as most outbreaks begin mid-to-late Summer.

Do yourself and the country a good turn for the new year, vaccinate your stock against Rift Valley fever as soon as physically possible.

A message from the National Animal Health Forum and the Afrivet technical team, a sponsor of the NAHF.

7 January 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dit is nie eers nodig om die belangrikheid van Slenkdalkoors (SDK) te beskryf nie. Meeste vee-eienaars  (ja, ons praat van ALLE vee-eienaars) moet teen SDK inent  omdat SDK-virus nie diskrimineer teen watter spesie dit aansteeklik is nie, alhoewel die siekteverloop mag verskil. Skape word die ergste aangetas, maar bokke, beeste en selfs buffels kan die siekte opdoen. Die ergste van alles is dat SDK ‘n soönose is, wat beteken dat mense besmet kan raak, hoofsaaklik wanneer hulle siek of dooie diere hanteer. ‘n Paar jaar gelede het ‘n jong Staatsveearts in die Oos-Kaap weens SDK gesterf. Dit beklemtoon dat SDK ‘n ernstige en aanmeldbare siekte is.

Die laaste geval van SDK in Suid-Afrika was gerapporteer gedurende Mei 2018, te Jacobsdal in die Vrystaat.

Gedurende die laaste paar maande het ons goeie nuus vanaf die Colombia Universiteit se El Nino, LA Nina Suidelike Ossilasie (ENSO) navorsingsprogram ontvang waar hulle ‘n sterk La Nina verskynsel deur ons reënseisoen met neutrale seetemperature gedurende die komende winter voorspel. Ons het alreeds die vreugde van goeie reënval oor groot gebiede van die land ontvang. Die Vrystaat  veral is nat  met geil weidings. Hierdie toestande is ideaal vir vloede en die totstandkoming van panne water waarin Aedes muskiete, wat dien as reservoirs en draers van die SDK-virus, uitbroei en vermeerder.

Die enigste manier om die siekteverspreiding en besmetting van lewende hawe te voorkom, is om diere in te ent teen SDK en om muskietbyte te verhoed deur produkte te gebruik wat geregistreer is vir die beheer van muskiete (gewoonlik dippe, sproeie en opgietmiddels wat deltametrien bevat). Vanselfsprekend is jaarlikse inenting teen die siekte die effektiefste en maklikste roete om uitbreke te voorkom. Onderstepoort Biologiese Produkte vervaardig tans 2 entstowwe:

  1. OBP Lewende SDK entstof wat die Smithburn-stam bevat. Alhoewel daar geglo word dat hierdie entstof ‘n lang periode van beskerming bied, word dit sterk aanbeveel dat jaarlikse inenting geskied. Moet nie die entstof tydens SDK uitbreke gee nie aangesien rekombinasie met die veldstam kan geskied en die uitbreek vererger! Hierdie entstof moet nie vir dragtige diere gegee word nie.

  1. OBP geïnaktiveerde SDK entstof, wat ‘n jaarlikse inenting benodig en veilig is om in dragtige diere te gebruik. As diere die eerste keer ingeënt word, word 2 dosisse 6 weke uitmekaar gegee, wat die inenting duurder en meer arbeidsintensief maak.

Ideaal gesproke moes die entstof reeds in die vroeë lente toegedien  gewees het, maar dit is  nog nie te laat nie. Tyd vir  toediening is nou egter van die grootste belang aangesien  die meeste  uitbreke in die middel en laat somer  plaasvind.

Bewys  jouself en die land ‘n guns in  2021 deur jou lewendehawe so gou doenlik in te ent.

‘n Boodskap van die Nasionale Dieregesondheidsforum en die Afrivet tegniese span wat ‘n borg is van die NDGF

7 Januarie 2021