World Veterinary Day 2018-04-28


The World Veterinary day is scheduled for the 28th of April 2018 and the theme for this year is:

THE ROLE OF THE VETERINARY PROFESSION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO IMPROVE LIVELIHOODS, FOOD SECURITY AND SAFETY

http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/what-have-you-planned-for-world-veterinary-day-2018/

 

world vet day

Dr. Neil Fourie who had been a production animal veterinarian in Middelburg, Mpumalanga wrote the following:

 • Production animal veterinarians are thoroughly aware of the economy of farming. The services of the veterinarian should bring money into the pocket of the farmer (or curb losses). If not, there is no sense in making use of a veterinarian.

Produksiedierveeartse is terdeë bewus van die ekonomie van boerdery. Die dienste van jou veearts behoort vir jou geld in te bring (of jou verliese te beperk). Indien nie, is daar geen sin om van ‘n veearts gebruik te maak.

 • The local veterinarian knows the problems of the area due to the fact that he/she has a wide exposure to animal health problems. Performing necropsies, information is gathered to know what diseases are present in the area. By studying the monthly disease reports it is also known what is happening in the rest of the country. Diseases and other animal health problems can be prevented by following preventative immunization and management programmes, which are compiled with the help of the farmer to suite his/hers specific farming operation. If an unknown condition is found, a solution will be found with the help of specialists.

Die plaaslike veearts ken die probleme van die omgewing omdat hy ‘n wye spektrum blootstelling oor ‘n groot area het. Na-doodse ondersoeke van diere wys die veearts wat die siektes     van die area is. Minder siektes en vrektes kom voor deurdat ‘n voorkomende immuniseringsprogram wat spesifiek vir die boer se omstandighede aangepas is, saam met die boer uitgewerk word. Indien die veearts nie die siekte ken nie, sal hy poog om die probleem op te los.

 • The veterinarian plans with his/her client how to increase revenue by improving the income of the herd. In practical terms it means more meat, wool, mohair and milk per hectare produced and sold. A basic recording system is put in place and regularly updated.

Die veearts beplan saam met sy kliënt hoe hy/sy ekonomies meer geld kan maak deur sy vrugbaarheid in die kudde te verhoog. In praktiese terme: meer vleis, wol, bokhaar, melk word per hektaar gelewer en verkoop. ‘n Basiese rekordhoudingsisteem word opgestel en in stand gehou.

 

 • Parasietbeheerriglyne word saam met die boer opgestel. Miseiertellings van verskillende ouderdomsgroepe diere word gereeld gedoen, parasietweerstand (veral vir haarwurm en bloubosluise) word gemonitor en aanpassings in die aktiewes wat vir parasietbeheer gebruik word, word gedoen.

Parasite control guidelines are documented in cooperation with the farmer. Faecal egg counts of the different age groups are done regularly. Parasite resistance (especially wireworm and blue ticks) is monitored and adaptation in the actives used for parasite control, is made.

 

 • Bulle en ramme word voor die dekseisoen getoets vir vrugbaarheid en deksiektes. Indien dit nie gedoen word nie, kan boere groot ekonomiese verliese ly.

Before the breeding season bulls and rams are tested for fertility and venereal diseases. If this is not done great economic losses can occur.

 

 • Vroulike diere word vir dragtigheid getoets. Hierdie is die belangrikste ondersoek van die seisoen. Daar is baie nie-veeartse wat dieselfde diens lewer. Die veearts is toegerus om enige afwykings van die verwagte te kan ondersoek. Dit gaan dus nie net hier oor wat is dragtig en nie dragtig nie, maar wat het verkeerd gegaan.

Female animals are tested for fertility. This examination is the most important procdure of the season. There are many non-veterinarians doing pregnancy examinations. How ever the veterinarian is trained to diagnose abnormalities and diseases of the ovaries and uterus. It is not only whether animals are pregnant or not, but what went wrong.

 

 • Die veearts is ook daar vir noodgevalle soos bv. kalwings- en lamprobleme, siekteuitbreke, vergiftigings ens.

The veterinarian is also available for emergencies such as calving and lambing problems, disease outbreaks, toxicities, etc.

 

 • Die meeste plaaslike veeartse antwoord ten minste 20 oproepe per dag van kliënte wat net raad wil inwin oor ‘n situasie op die plaas. Waarmee om te behandel, wat om te doen? Die diens word gratis verskaf.

Most local veterinarians answer at least 20 calls per day of clients seeking advice on a situation on the farm – what treatment should be given, what to do? The service is usually rendered free of charge.

 

 • Dieregesondheidsprodukte behoort deur die veearts verskaf te word. Die veearts het meer tegniese inligting as enige ander verkoopspunt.

Animal health products should be supplied by a veterinarian. The veterinarian has more technical knowledge than any other sales point.

 

 • Die belangrikste rede om jou plaaslike veearts te ondersteun, is omdat hy net so kwesbaar is soos die Suid-Afrikaanse boer. Saam het ons geen beskerming teen huidige wetgewing, insetkoste en onwettige handel nie. Soos elke boer op sy eie moet oorleef, moet die plattelandse veearts dieselfde doen.

The most important reason to support your local veterinarian, is that he/she is as vulnerable as the South African farmer. Together we have very little protection against current laws, input costs and unlawful trading. As every farmer has to survive on his/her own, the rural practitioner has to do the same.

Geskryf deur: dr. Neil Fourie, Voormalige privaatveearts, Middelburg, Mpumalanga

Written by: dr. Neil Fourie, Former private veterinarian, Middelburg, Mpumalanga

neil@nfourie.co.za

 

It is so important that every farmer exporting animal products should be aware of diseases and conditions that may affect our exports.

The countries to whom we export set standards and a few important issues that we should consider are:

 • Animal identification
 • Traceability
 • Free of residues
 • Disease control

Our aim as farmers is: Food security, Food safety and to survive economically.

Important is to study the Veterinary Strategy (2016 -2026) as it gives direction to where we are going with Animal Health in South Africa.

The Veterinary Strategy Document is placed in the document folder.